Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo - đã psts 9.9
Toàn cảnh phiên họp.

8 tháng năm 2021, nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19, nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn giữ được đà tăng trưởng: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 4,95% so với tháng trước; thu ngân sách tính đến hết tháng 8 đạt 10.239 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, bằng 65,6% dự toán năm; chi ngân sách đạt trên 7.200 tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,96 tỷ đô la Mỹ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước; giải ngân vốn đầu tư công đạt 57% theo kế hoạch Chính phủ giao; diện tích trồng trọt cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Các lĩnh vực xã hội, nội chính tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả; đời sống người dân ổn định… Đặc biệt, tính đến ngày 8/9, tỉnh đã hỗ trợ được trên 8.000 người Thái Nguyên đang sinh sống tại các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng… Dự kiến gần 11 tỷ đồng sẽ tiếp tục được giải ngân để hỗ trợ trên 5.000 trường hợp trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;...

Phiên họp cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận về tiến độ, khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước... đồng thời làm rõ phương án, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể, như: việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn; sớm phân bổ kế hoạch đầu tư công đối với các dự án vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV; giải pháp tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh; vấn đề thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo yếu tố môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản; việc bổ sung các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người chết trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung văn bản. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương đăng ký các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khoá XIV theo quy định; đồng thời, thể chế hoá các văn bản về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh và phát biểu tại Kỳ họp của HĐND tỉnh; từ đó, đôn đốc tiến độ và nâng cao trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cấp, ngành, địa phương cũng cần chủ động rà soát kết quả thực hiện, vướng mắc, tồn tại liên quan để có giải pháp tháo gỡ; cũng như kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh để xin ý kiến thực hiện. Đặc biệt, cần nghiêm túc rà soát các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ thực hiện các dự án để thông tin công khai và kiên quyết thực hiện thu hồi theo quy định. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần để tỉnh đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; từ đó, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ./.