Rua tay dung cach voi dung dich co con phong, chong COVID-19 hinh anh 1

Khi không có xà phòng và nước sạch có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn./.