[Infographic] Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025