Quyết tâm hoàn thành giải ngân nguồn vốn bổ sung
Dự án xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên được bổ sung 30 tỷ đồng

Công trình Dự án xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên - một trong bốn công trình được bổ sung ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi KT-XH. Trong tháng 11 này, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp tổ chức thi công phần xây dựng chính theo hợp đồng đã ký kết.

Ông Đỗ Anh Tú, Tư vấn giám sát trưởng, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ công trình, tăng số lượng công nhân và tăng ca, tăng kíp, đảm bảo kịp tiến độ tỉnh giao cho Ban quản lý. Chúng tôi quyết tâm đến 31/12 sẽ hoàn thành giải ngân nguồn vốn tỉnh đã giao".

Tại Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV diễn ra vào ngày 28/10/2022 đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến vào danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Theo đó 4 dự án được bổ sung ngân sách, gồm: Dự án Trường THPT Tức Tranh, Phú Lương bổ sung 10 tỷ đồng; Dự án xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên bổ sung 30 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên bổ sung 12 tỷ đồng và Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên là 100 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Trên cơ sở nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua thì UBND tỉnh sẽ giao kế hoạch vốn cho 4 dự án trên và hoàn thành trong năm 2022".

Quyết tâm hoàn thành giải ngân nguồn vốn bổ sung
Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên được bổ sung 12 tỷ đồng
Quyết tâm hoàn thành giải ngân nguồn vốn bổ sung
Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên được bổ sung 100 tỷ đồng

Với quyết tâm hoàn thành giải ngân trong năm 2022, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh phối hợp tổ chức thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý điều hành ngân sách.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: "Có dự án đẩy nhanh được tiến độ, nhưng cũng có dự án còn có vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới Ban quản lý sẽ tranh thủ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, giải quyết tất cả những vướng mắc. Đến thời điểm này, dự án Trường THPT Tức Tranh, Phú Lương, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy tiến độ nhanh nhất có thể. Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên cũng quyết liệt chỉ đạo và phối hợp với UBND TP Thái Nguyên và Trung tâm phát triển quỹ nhà đất tỉnh, tập trung giải quyết khâu đền bù gải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ".

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cũng đang chủ động, tích cực và quyết liệt trong giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định.