4222-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-1152-20200906-103803
Cục Thuế tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách.

Năm 2020, Cục Thuế được giao dự toán thu trên 12.355 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước những tác động lớn từ dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nên công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Cục Thuế tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Đặc biệt, từ đầu tháng 8, Cục Thuế tỉnh đã thành lập các tổ công tác, làm việc trực tiếp tại 12 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời động viên, đôn đốc doanh nghiệp quan tâm, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Craig Bradshaw, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cho biết: “Chúng tôi cam kết nộp thuế và những khoản đóng góp của Công ty vào với địa phương, với tỉnh, tuy nhiên, chúng tôi mong muốn được giãn thời hạn nộp thuế”.

Nhờ chủ động, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, tình hình thu ngân sách trong tháng 8 đã có chuyển biến tích cực. Nếu tháng 7 chỉ thu được trên 480 tỷ đồng, thì sang tháng 8, ngành Thuế đã thu đạt trên 730 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh do ngành Thuế quản lý đạt trên 6.650 tỷ đồng, bằng 54% dự toán được tỉnh giao. Tuy nhiên, theo tính toán, để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, trong 4 tháng cuối năm 2020, số còn phải thu là trên 5.700 tỷ đồng. Theo đó bình quân 1 tháng phải thu trên 1.400 tỷ đồng.

4224-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-1240-20200906-103905
Tính đến hết tháng 8, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh do ngành Thuế quản lý đạt trên 6.650 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thu ngân sách 8 tháng năm 2020, phân tích những tác động chủ yếu tới tình hình thu ngân sách trong 4 tháng cuối năm, đồng thời đưa ra những nhóm giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Tập trung cao độ, rà soát, đánh giá chặt chẽ các nguồn thu, đặc biệt là những nguồn thu đạt thấp, tiếp tục thành lập các tổ công tác, làm việc với các doanh nghiệp trọng điểm về thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của ngành thuế tỉnh Thái Nguyên trong chủ động, quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp để quản lý, điều hành thu ngân sách những tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo: “Việc đầu tiên là phải rà kỹ những lợi thế trong kỳ và trong 4 tháng còn lại, để đề ra giải pháp có thể thu triệt để và những khoản giãn, hoãn thì có thời điểm, rà kỹ đến thời điểm nào phải thu”.

4226-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-1442-20200906-103709
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của ngành thuế tỉnh Thái Nguyên trong chủ động, quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp để quản lý, điều hành thu ngân sách những tháng đầu năm 2020.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò và sự phối hợp, vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành chức năng cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của chính các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng, có tác động lớn đến đời sống dân sinh. Những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị sẽ được tổng hợp, làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết theo quy định./.