Cục Thuế Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2021 (TS 12/1)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đến hết năm 2020, tổng thu ngân sách của toàn tỉnh đạt trên 15.600 tỷ đồng. Trong đó kết quả thu do ngành thuế thực hiện đạt trên 13.100 tỷ đồng, bằng 116% dự toán pháp lệnh và bằng 106% dự toán tỉnh giao; góp phần đạt mức tăng bình quân trong giai đoạn 2015-2020 là trên 16%/năm, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong năm 2020, các đơn vị thuộc Cục Thuế đã thực hiện tốt quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế. Đặc biệt qua hình thức điện tử cho các doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Năm 2021, ngành Thuế được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 12.600 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân và người nộp thuế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm 2020 của ngành Thuế Thái Nguyên, đồng thời đề nghị toàn ngành cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến chính sách thuế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, động viên doanh nghiệp, người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nghiêm kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cục Thuế Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2021 (TS 12/1)
Cục thuế Thái Nguyên vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục thuế Thái Nguyên; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 cũng được khen thưởng./.