Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ
Toàn cảnh kỳ họp.

Cho ý kiến vào Dự án Luật Cảnh sát cơ động, nhiều đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm cụ thể hoá nội dung về quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp, khắc phục những hạn chế, bất cập sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh về cảnh sát cơ động. Một số đại biểu nhất trí với dự thảo luật khi bổ sung một số nhiệm vụ mà cảnh sát cơ động thực hiện theo quy định của Luật Công an Nhân dân; đồng thời, đề nghị cần quy định rõ việc Nhà nước đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị để Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại. Nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, làm rõ hơn một số quy định, nhằm minh bạch về trình tự, thủ tục thực hiện, tránh mâu thuẫn với các luật khác.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, từ điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Nguyễn Công Hoàng nêu ý kiến: Dự án Luật cần đề cao mục tiêu; tạo nền tảng, cơ sở pháp lý vững chắc để Việt Nam tham gia vào sân chơi mang tầm vóc quốc tế. Đồng thời cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, làm rõ quy định về “Tên miền” của dự thảo luật, vì quy định sửa đổi chưa chỉ rõ hướng tiếp cận; đề nghị xem xét lại quy định sửa đổi và bổ sung của dự thảo về các điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, đại biểu cho rằng việc quy định như vậy sẽ làm giảm đi chất lượng của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, xem xét lại quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, do một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật về thương mại điện tử.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan chủ trì soạn thảo 2 dự án luật trên đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.