Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số dự án luật quan trọng
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã có ý kiến về việc sửa đổi Điều 75, Luật Đầu tư - sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở quy định hình thức sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại. Một số đại biểu đánh giá cao việc Chính phủ nhận diện vướng mắc, tuy nhiên, đề nghị cần xem xét và cân nhắc rất kỹ, bởi đây là vấn đề phức tạp. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, quy định về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại của Luật Nhà ở đã phát sinh những vướng mắc kéo dài trong một thời gian rất dài. Sửa đổi tại Điều 75 của Luật Đầu tư thực chất vẫn chưa giải quyết được những bất cập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã gửi phương án sửa đổi của Chính phủ và những ý kiến của các địa phương. Tính đến ngày 31/12, đã có 20 địa phương đồng ý với phương án sửa đổi của Chính phủ. Một số địa phương còn đề nghị sửa đổi mạnh mẽ hơn để tháo gỡ những vướng mắc đối với cả dự án chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở thương mại.

Thảo luận về Luật Điện lực, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Điện lực là cần thiết, song việc tạo cơ chế thu hút để tư nhân tham gia đầu tư truyền tải điện cần được tính toán chặt chẽ, khả thi, hiệu quả. Có đại biểu cho rằng việc quy định Nhà nước độc quyền vận hành lưới điện truyền tải vẫn còn chưa chặt chẽ. Do đó, đề nghị cần điều chỉnh lại quy định này theo hướng “Nhà nước không độc quyền song có kiểm soát và thực hiện quyền vận hành truyền tải điện trong những trường hợp có nguy cơ, tác động ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện, kể cả các công trình đó do các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đầu tư, xây dựng”.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Ngày 11/1, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, các Luật sửa đổi, bổ sung, Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và tiến hành bế mạc kỳ họp./.