Quốc hội tiếp tục thảo luận về 2 dự án luật sửa đổi
Các đại biểu thảo luận tại Hội trường.

Thảo luận về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), các ý kiến đại biểu nêu những vấn đề chung và nhiều góp ý cụ thể xuất phát từ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề, những vướng mắc, nội dung nào chưa phù hợp thuộc về quy định của luật, quy định của các văn bản dưới luật; hoặc do tổ chức thực hiện để có định hướng sửa đổi cho trúng, toàn diện và đảm bảo tính khả thi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, có báo cáo giải trình, tiếp thu để trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến.

Về Luật Thanh tra (sửa đổi), đa số các đại biểu bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ hạn chế những khó khăn, vướng mắc sau hơn 10 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010. Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh quy định về mục đích của hoạt động thanh tra theo hướng nhấn mạnh nhiều hơn vào phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách; bổ sung quy định về việc thành lập cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt…

Trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022./.