Quốc hội thảo luận về công tác lập pháp
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Thảo luận tại hội trường về Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết ngoài việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng, sẽ tạo cơ chế thu hút, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thi hành án hình sự theo định hướng cải cách tư pháp. Kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Tờ trình dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Đây là 2 trong 6 dự án luật, Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tổ thảo luận Đoàn đại biểu các tỉnh Thái Nguyên – Gia Lai – Bà Rịa Vùng Tàu.

Đối với Tờ trình dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng cần đánh giá có tương quan, tham chiếu với các luật hiện hành để tránh chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Tờ trình dự án luật có liên quan đến Luật Đầu tư công, đầu tư và Luật Xây dựng và một số luật khác. Trong dự thảo mới quy định theo hướng các hoạt động xây dựng, điều tra thăm dò, khai thác dầu khí trên biển và trên các vùng nước, còn hoạt động dầu khí ở bờ; rất nhiều điểm quy định liên quan đến Luật Xây dựng. Điều này đồng nghĩa trên thực tế sẽ rất vướng".

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: "Đề nghị rà soát thận trọng và đặc biệt là tất cả ý kiến của các Bộ, ngành phải được tiếp thu, còn nếu không tiếp thu phải có giải trình cụ thể".

Ý kiến đại biểu cũng đề nghị cần phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng đối với lĩnh vực đặc thù này.

Đại biểu Hoàng Anh Công, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Giữa Bộ Công thương, Tập đoàn và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phải rõ ràng, không bị lẫn vai; nếu lẫn vai khi xung đột lợi ích giữa vai trò, yêu cầu quản lý nhà nước đối với yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt".

Về Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Đoàn Thị Hảo nêu một số đề nghị bổ sung, trong đó có phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Bổ sung thêm các quy định, tiêu chí, điều kiện của băng tần, kênh tần được đấu giá, thi tuyển; quy định rõ trường hợp nào đấu giá trường hợp nào thi tuyển".