Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 33 Quốc hội
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh chỉ trì hội nghị.

Theo đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải được kết nối giữa điểm cầu trung tâm và ít nhất 3 điểm cầu thành phần. Dự kiến điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án, Tòa án nhân dân tỉnh. Các điểm cầu thành phần còn lại đặt tại phòng xử án của 9 tòa án cấp huyện; trụ sở công an tỉnh, công an huyện; trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Theo rà soát, hiện cơ sở vật chất tại các điểm cầu chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Các yếu tố về nhân sự công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Trên cơ sở tình hình thực tế, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đề ra kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực bắt đầu từ quý III/2022; tổ chức phiên tòa trực tuyến mẫu và rút kinh nghiệm từ quý III và IV/2022; nhân rộng tổ chức trên toàn tỉnh từ năm 2023.

Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh khẳng định việc triển khai nghị quyết 33 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các đơn vị tố tụng cũng như tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan quán triệt tinh thần nghị quyết đến cán bộ trong ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công việc. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Tòa án nhân dân cần tỉnh đẩy mạnh công tác phối với với các đơn vị, khảo sát chặt chẽ để thống nhất các số liệu liên quan để có thể tổ chức thực hiện phiên tòa trực tuyến trong tháng 7/2022.