Quân khu 1 ra quân huấn luyện năm 2024
Quân khu 1 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của lực lượng vũ trang, năm 2024, Quân khu 1 tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc"; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động hành quân dã ngoại, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Nhân dịp này, Quân khu 1 đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng” gắn với đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ./.