"Không chỉ là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mà phải phát triển doanh nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra vấn đề này trong cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, diễn ra hôm nay tại Trụ sở Chính phủ.

ptt vuong dinh hue thay doi cach tiep can khi dau tu vao nong nghiep

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210 về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Giải trình về dự thảo Nghị định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết, Nghị định mới hướng dẫn việc thực hiện của rất nhiều luật, gồm Luật đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… nhưng để xử lý triệt để các vướng mắc nêu trên thì cần phải sửa lại các Luật.

Về tích tụ ruộng đất thì Nghị định không xử lý cho hoàn hảo được mà phải sửa Luật Đất đai. Về hỗ trợ vốn thì phải sửa pháp luật về thuế,… Do đó Bộ chỉ lựa chọn các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ để xây dựng thành khuôn khổ pháp lý.

Trong khi đó, để giải quyết vướng mắc lớn nhất là về tích tụ ruộng đất, đại diện Tổng cục đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, các giải pháp cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự thảo đều có những bất cập so với pháp luật hiện hành nên không dễ thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong khi chưa xây dựng được luật thì vẫn phải ban hành Nghị định mới với các nội dung phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn. Theo Phó Thủ tướng, cơ quan soạn thảo xây dựng, hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, lưu ý việc cập nhật các nội dung của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (dự kiến được Quốc hội thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 3) và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 về thể chế kinh tế thị trường.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi trọng các nội dung về tạo thuận lợi thương mại, mở rộng đối tượng điều chỉnh, quy định công bố công khai quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách liên quan tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…/.