Phụ nữ góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới sáng tạo, trong công tác chỉ đạo, hoạt động theo hướng mạnh về cơ sở. 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu về gia đình 5 không 3 sạch, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội đã thành lập mới 16 hợp tác xã, 73 tổ hợp tác, 28 tổ liên kết sản xuất theo chuỗi, 65 mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap; 947 mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường”. Bằng nhiều hình thức, các cấp Hội đã giúp 2.376 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,82% năm 2020. Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, các cấp hội phụ nữ cơ sở đã triển khai các phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đạt được thời gian qua, khẳng định, những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã đề ra mục tiêu “Tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phấn đấu vì bình đẳng, hạnh phúc và phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đại hội đã bầu 39 người vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 người. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIV. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 bao gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì đã đạt thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ./.