Phú Bình: Diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 50%
Vụ xuân năm nay, huyện Phú Bình có kế hoạch gieo cấy trên 4.600ha lúa.

Cùng với triển khai mô hình cánh đồng một giống, ở vụ xuân này, nhiều giống lúa lai như: SL8H-GS9, TH3-7, TH3-5, BTE1, Syn98, HKT99… và các giống lúa thuần chất lượng như: J02, BQ, Thiên ưu 8, TH8,… cũng được huyện Phú Bình khuyến khích bà con đưa vào sản xuất để nâng cao giá trị, thu nhập. Những năm gần đây, diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 50% trên tổng diện tích lúa vụ xuân của huyện Phú Binh.

Để vụ xuân giành thắng lợi, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền để bà con tích cực đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa đặc sản, lúa chất lượng cao… nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm lúa gạo của địa phương./.