[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Người dân thực hiện đăng ký xe ô tô tại trụ sở Công an huyện Đại Từ.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Đoàn công tác của Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra đăng ký xe trên hệ thống tại Công an cơ sở.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Công an các huyện, thành phố và Công an các xã đủ điều kiện đăng ký xe đã được trang bị và lắp đặt đầy đủ máy tính, hệ thống bấm biển, cài đặt phần mềm đăng ký, đường truyền; niêm yết công khai các thủ tục, biểu mẫu có liên quan.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Công tác đăng ký xe được triển khai nhanh chóng, thuận tiện cho người dân.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Tỉnh Thái Nguyên có 26 xã, phường (trong 3 năm gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện trở lên) đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe mô tô.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Việc triển khai Thông tư 15 nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi đăng ký sở hữu xe các loại.
[Photo] Thái Nguyên: Chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
Danh sách Công an cấp xã đủ điều kiện cấp đăng ký xe mô tô.