Theo Đại tá Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT – “Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá” đã được trình Thủ tướng Chính phủ, trong Đề án này nêu chi tiết về hình thức đấu giá.

- Đấu giá biển số xe ô tô từng được triển khai từ hơn 10 năm trước nhưng phải dừng lại vì thiếu cơ sở pháp lý, nay Cục CSGT một lần nữa đề xuất việc đấu giá này lên Chính phủ, Đại tá có thể thông tin rõ hơn về điều này?

- Đại tá Lê Xuân Đức: Việc đấu giá biển số xe đã được Cục CSGT đề xuất từ năm 1993, thời điểm đó một số địa phương đã tổ chức đấu giá biển số xe, trong đó có Hải Phòng. Tuy nhiên, do dư luận xã hội chưa đồng thuận nên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngừng triển khai thực hiện.

Bình Thuận, Nghệ An là hai địa phương sau đó tiếp tục tổ chức đấu giá biển số xe, số tiền thu được hàng tỉ đồng để hỗ trợ người nghèo, nhưng do thiếu nhiều cơ sở pháp lý, nên cũng đã tạm dừng hoạt động trên.

dau gia bien so xe bien so dep duoc dung ca doi

Đại tá Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT

Sau hàng chục năm, câu chuyện đấu giá đã đến lúc chín muồi, khi Chính phủ có chủ trương giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị liên quan xây dựng “Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá”.

- Cục CSGT là đơn vị chủ trì xây dựng “Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá”, đến thời điểm này thì tiến độ và tính khả thi ra sao, thưa Đại tá?

Việc thực hiện việc “Đề án cấp biển số xe thông qua đấu giá” là thực hiện chủ chương của Chính phủ và của Bộ Công an, đây cũng là hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Từ tháng 3/2017, với vai trò là đơn vị chủ trì, Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp với Bộ tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch và lộ trình từng bước thực hiện.

Chúng tôi đã nghiên cứu tài liệu của các nước, tổ chức rất nhiều cuộc họp với UBND một số địa phương và một số bộ ngành liên quan để thông qua. Sau khi hoàn thành dự án lần thứ năm, ngày 12/01/2018 Bộ Công an đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về “Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá”.

“Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá” lần này đã đầy đủ về cơ sở về mặt pháp lý, đáp ứng được nhu cầu xã hội và được sự đồng tình, nhất trí cao của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng đề án.

Nếu đề án được thông qua, Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng cũng đã có cơ sở về quản lý sử dụng số tiền thu được từ việc cấp biển số xe thông qua đấu giá. Đồng thời, Bộ Công an đã xây dựng cơ chế đấu giá trực tuyến hết sức công khai minh bạch và cơ chế quản lý phần mềm hệ thống đấu giá này. Do đó, tôi nghĩ rằng khi triển khai thực hiện, đề án chắc chắn đi vào cuộc sống và đạt được những mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

- Vậy cách thức đấu giá biển số sẽ được thực hiện ra sao?

Để việc mà cấp quyền sử dụng biển số xe thông qua đấu giá đảm bảo được công khai, minh bạch và công bằng, tất cả kho số đưa ra đấu giá đều được niêm yết công khai tại nơi đăng ký xe và trên trang đấu giá trực tuyến. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, góp phần tạo điều kiện cho mọi người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia được.

Về điều kiện bắt buộc thì mỗi người dân thì đều phải có một tài khoản, có phương tiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

dau gia bien so xe bien so dep duoc dung ca doi

Biển số xe sẽ được đấu gia theo hình thức trực tuyến

Người dân hoàn toàn yên tâm về quá trình đấu giá biển số xe và quản lý kinh phí đấu giá biển số được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký xe. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

- Biển số được đấu giá sẽ gắn với phương tiện hay gắn liền với người chủ phương tiện, thưa Đại tá?

Việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Thứ nhất là Luật Giao thông đường bộ, thứ hai là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, thứ ba là Luật Đấu giá tài sản 2016 và thứ tư là các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an về công tác đăng ký và quản lý xe. Căn cứ vào đó biển số xe ô tô là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước và Chính phủ có trách nhiệm khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước.

Theo quy định về đăng ký xe thì mỗi biển số xe chỉ được cấp cho một xe, do vậy mà những chủ phương tiện trúng đấu giá sẽ được sử dụng biển số đó cho xe của mình. Khi sang tên chuyển chủ nếu cùng một địa phương thì vẫn được tiếp tục sử dụng biển số đó, còn khi mà sang địa phương khác thì phải thực hiện việc di chuyển sang tên theo quy định.

- Đại tá kỳ vọng gì vào số lượng biển số được đấu giá và nguồn thu từ việc đấu giá biển số xe?

Theo tôi, phải do thị trường đấu giá quyết định. Đơn cử như ở Hải Phòng đã triển khai, trong tổng số 198 phương tiện tham gia đăng ký thì chỉ có 97 phương tiện là tham gia đấu giá. Trong khi đó các địa phương khác số lượng biển số cấp thông qua đấu giá chỉ đạt được từ 10% - 20%.

Để mà đánh giá một con số chính xác thì phải bằng thực tiễn thị trường đấu giá, còn nhu cầu như vậy thì cũng chỉ tương đối. Do vậy tôi nghĩ nguồn thu cho ngân sách nhà nước thì đây là điều chắc chắn, còn việc thu bao nhiêu, con số cụ thể thì phải thị trường mới quyết định được vấn đề này.

Xin cảm ơn Đại tá!