[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam 2022
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh
[Photo] Miss World Việt Nam 2022: Hội tụ sắc đẹp Việt Nam
Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân