Trung đoàn 832 - Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã đón 70 tân binh, đây là những người con ưu tú của Thái Nguyên. Các tân binh đều tỏ rõ quyết tâm khi về đơn vị để học tập, rèn luyện, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Cán bộ, lãnh đạo Trung đoàn 832 đón tiếp tân binh của các địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày đầu nhập ngũ
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Lãnh đạo Trung đoàn 832 gặp mặt các tân binh và quán triệt một số nội dung ngày đầu tiên nhập ngũ
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Ngay sau khi gặp mặt, các tân binh được hướng dẫn di chuyển về nơi ăn, nghỉ của Trung đoàn
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Ngay sau đó được các cán bộ hướng dẫn các thủ tục nhập ngũ vào đơn vị
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Các tân binh được nhận quân tư trang cần thiết để chuẩn bị cho thời gian huấn luyện sắp tới
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Cán bộ Trung đoàn 832 phổ biến một số nội quy tại phòng ngủ
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Cán bộ của Trung đoàn 832 hướng dẫn chỗ ngủ và sắp xếp đồ đạc cá nhân theo đúng vị trí của từng cá nhân đã được quy định
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Ổn định vị trí, sắp xếp đồ đạc cá nhân của tân binh
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Chiếc bát, đôi đũa được phát cho tân binh để phục vụ cho bữa ăn đầu tiên
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Các tân binh từ phòng nghỉ ra bếp ăn tập thể của Trung đoàn 832
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Bữa ăn đầu tiên của những tân binh tại Trung đoàn 832 - Bộ CHQS tỉnh
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Sẽ là một thói quen sau bữa ăn
[Photo] Trung đoàn 832 - Lần đầu tiên đón tân binh năm 2024
Các tân binh được học tập và ruyền luyện tại Trung đoàn 832 sẽ được học về truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên