[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
Khu ký túc xá Trường Cao Đẳng Kinh tế- Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) sẽ đảm nhiệm cách ly tập trung cho khoảng 600 người
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
Cán bộ chiến sỹ của Lữ đoàn 382, Quân khu 1 là lực lượng chủ lực tham gia tổng vệ sinh, khử trùng theo đúng quy định phòng dịch các khu vực trong ký túc xá
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
Theo quy định, mỗi phòng bố trí 4 giường với đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ sinh hoạt
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
[Photo] Chuẩn bị mọi điều kiện cho việc kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên
Với tổng cộng 3 dãy nhà 5 tầng, 68 phòng và khuôn viên, khu cách ly Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có tổng diện tích 1.500 m2