Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19 nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp và nhân dân, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tính đến ngày 19/1, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh đạt gần 155% TW giao; tỉnh cũng hoàn thành chương trình Sóng và máy tính cho em. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID - 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, sớm hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh…Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị, địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực hiện thực tiễn. Đối với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, năm 2022 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.000 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách là trên 18.200 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, năm 2022, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; Chống thất thu, nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu NSNN từ 10% trở lên so với năm 2021.

Phiên họp thứ 5 UBND tỉnh

Toàn cảnh phiên họp thứ 5 UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Các đơn vị, địa phương cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách năm 2022. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về đề án “Ngân hàng dữ liệu trên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Dự thảo Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị và giao cơ quan tham mưu hoàn chỉnh các nội dung và ban hành theo quy định. Đối với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các ngành, lĩnh vực. Trong đó, thực hiện hiệu quả 6 quan điểm trọng tâm điều hành năm 2022. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, thu hút đầu tư và khai thác các động lực tăng trưởng mới. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền các địa phương, các sở, ngành tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không chủ quan, lơ là, tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 02 của UBND về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; thực hiện tốt “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết. Các ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp, đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký ban hành theo quy định.

Thay mặt TT Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, trong năm 2022, tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.