Phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn (TS 12/1)
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến thị trường; việc tạm dừng khai thác khu vực mỏ sắt Trại Cau và moong lộ thiên Phấn Mễ; dự án giai đoạn 2 chưa có phương án giải quyết cụ thể. Mặc dù vậy, công tác lãnh đạo của Đảng ủy được tăng cường, công tác chính trị - tư tưởng được thực hiện chủ động; các phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động và hưởng ứng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.200 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 450 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/ người/ tháng.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung vào việc đề xuất phương án xử lý dứt điểm Dự án giai đoạn 2; tăng cường mở rộng thị trường; khắc phục nhược điểm của hệ thống sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng phương hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế; tập trung sản xuất các sản phẩm mới để tạo ra đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đi đôi với sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng./.