Phát huy hiệu quả Dự án hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Ảnh minh họa.

Đến nay được phê duyệt 02 dự án: Dự án “Hỗ trợ thâm canh chè theo quy trình VietGAP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” diện tích là 35ha với 249 hộ tham gia tại 02 huyện Định Hóa và Phú Lương; Dự án “chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Tân Dương, quy mô 26 hộ tham gia với 26 con bò sinh sản; “Dự án chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Tân Thịnh, quy mô 29 con bò sinh sản, hỗ trợ cho 29 hộ tham gia. Thực hiện dự án, đến thời điểm này đã thực hiện được gần 9,3 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch./.