PAPI Thái Nguyên 2023: Chỉ số “Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” cao nhất cả nước
Toàn cảnh Lễ công bố Chỉ số PAPI năm 2023

Theo thông tin công bố Chỉ số PAPI năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đạt tổng điểm 45,7875, nằm trong nhóm cao, đứng thứ hai cả nước sau Thừa Thiên - Huế. Trong đó có 6/8 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị điện tử. Đáng chú ý, chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt số điểm cao nhất toàn quốc, với 5,9081 điểm.

PAPI Thái Nguyên 2023: Chỉ số “Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” cao nhất cả nước
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị

So với năm 2022, năm nay, Thái Nguyên có sự cải thiện vượt bậc về điểm số, tăng 2,7775 điểm (năm 2022, Chỉ số PAPI của tỉnh đạt 43,01 điểm). Qua đó, thể hiện nỗ lực của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, sự hài lòng của người dân đối với chính quyền.

PAPI Thái Nguyên 2023: Chỉ số “Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” cao nhất cả nước
Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị

Mục tiêu chính của Chỉ số PAPI là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn với nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân tại Việt Nam. Chỉ số PAPI cung cấp dữ liệu thống kê hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nghĩa vụ của các cơ quan công quyền được ghi trong Hiến pháp, pháp luật, quy định và chính sách của Nhà nước. Chỉ số thúc đẩy khả năng đáp ứng, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp, đồng thời góp phần hiện thực hóa các quyền căn bản của con người, bao gồm quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng, bất kể giới tính, dân tộc, mức sống, tình trạng hộ khẩu, mức độ khuyết tật.

PAPI Thái Nguyên 2023: Chỉ số “Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” cao nhất cả nước
Phần diễn giải tại buổi lễ của TS. Paul Schuler - thành viên nhóm nghiên cứu PAPI - Phó Giáo sư khoa học chính trị, Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Như vậy, dựa trên dữ liệu thực chứng thu thập từ người dân - đối tượng thụ hưởng chính từ nền quản trị công hiệu quả và dịch vụ công có chất lượng qua khảo sát PAPI, các hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách chuyên đề được thực hiện, nhằm góp phần tìm hiểu những khoảng trống, những điểm nghẽn chính sách cần được bổ khuyết; đổi mới, hướng tới đạt được những mục tiêu trên và góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy công vụ ở Việt Nam.