Nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công
Bằng nhiều giải pháp, các cấp, ngành, đơn vị của tỉnh đang tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Công trình đường kết nối Quốc lộ 37 với đường DT 270 đoạn qua tổ dân phố An Long có tổng mức đầu tư 80,3 tỷ đồng đã giải ngân trên 80% số vốn được cấp theo kế hoạch, góp phần đảm bảo tiến độ dự án. Thực tế ghi nhận nhiều dự án công trình đường giao thông và chỉnh trang đô thị đã được huyện Đại Từ triển khai hiệu quả, trên cơ sở đảm bảo giải ngân nguồn vốn kịp thời, phấn đấu hoàn thành giải ngân gần 330 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Tùng, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ cho biết: "Trong năm 2023, Ban Quản lý thực hiện triển khai các dự án, từ chuyển tiếp đến dự án khởi công mới là hơn 150 dự án. Ban Quản lý cũng đã có những văn bản đôn đốc tiến độ các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, qua đó cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các dự án".

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, thành phố Phổ Yên đã chú trọng đầu tư các dự án, công trình xây dựng đô thị. Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công thành phố được giao thực hiện là trên 1.565 tỷ đồng. Với sự chủ động và linh hoạt, thành phố đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn, đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công triển khai thực hiện các nội dung, phần việc của các công trình, dự án theo kế hoạch.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công
Kết quả giải ngân dự án đầu tư công sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương

Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức cho biết: "Các công trình khi thực hiện đều được sự hỗ trợ của thành phố Phổ Yên trong công tác giải phóng mặt bằng, để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu triển khai thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định. Khi thực hiện thanh toán các dự án, công trình mà nhà thầu thực hiện, đều được thành phố tạo điều kiện, giải ngân 100% khối lượng mà nhà thầu đã thi công hoàn thành".

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Phổ Yên nhấn mạnh: "Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công bám sát các quy định pháp luật của nhà nước để tổ chức thi công, tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc nguyên vật liệu. Thành phố Phổ Yên phấn đấu đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công".

Năm 2023, Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trên 7.863 tỷ đồng. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự tích cực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Kết thúc năm 2013, tỉnh đã hoàn thành giải ngân trên 96% tổng số vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao./.