Thái Nguyên 27
Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 57%
mây thưa
Cập nhật: 26-02-2021 17:00:16
Dự báo 5 ngày tới
26-02-2021 00:00:00 22 mây đen u ám
26-02-2021 03:00:00 23 mưa nhẹ
26-02-2021 06:00:00 24 mưa nhẹ
26-02-2021 09:00:00 28 mây rải rác
26-02-2021 12:00:00 26 mây rải rác
26-02-2021 15:00:00 24 mây thưa
26-02-2021 18:00:00 21 mưa nhẹ
26-02-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
27-02-2021 00:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 03:00:00 19 mưa nhẹ
27-02-2021 06:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 09:00:00 22 mây đen u ám
27-02-2021 12:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 15:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 18:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 21:00:00 19 mưa nhẹ
28-02-2021 00:00:00 19 mây đen u ám
28-02-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
28-02-2021 06:00:00 22 mưa nhẹ
28-02-2021 09:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 21:00:00 21 mây đen u ám
01-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
01-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
01-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
01-03-2021 09:00:00 25 mưa nhẹ
01-03-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
01-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 21:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 09:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 12:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 18:00:00 21 mây đen u ám
02-03-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
03-03-2021 00:00:00 21 mây đen u ám
03-03-2021 03:00:00 22 mây đen u ám
03-03-2021 06:00:00 25 mây đen u ám
03-03-2021 09:00:00 24 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Nhiều địa phương khẩn trương họp thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

28/01/2021 22:00
Chiều 28/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã tổ chức họp khẩn để thống nhất các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn