Nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nêu rõ, đây là lần đầu tiên cả nước thực hiện theo Luật Quy hoạch có hiệu lực, thống nhất, việc làm rất mới, rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của từng vừng, từng địa phương và rộng hơn là chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn tới. Do đó, quy hoạch tỉnh phải thể hiện đánh giá cho được những mặt mạnh, những thuận lợi kể cả điểm nghẽn trong quan điểm phát triển, lựa chọn thứ tự ưu tiên, cả về hạ tầng, thể chế để tạo nên những đột phá mới thay đổi mô hình tăng trưởng về kinh tế của cả nước, của từng vùng và từng tỉnh trong một chỉnh thể thống nhất.

Theo đó, Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch tỉnh được xây dựng với quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch, dịch vụ. Đến năm 2050, phấn đấu tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có bản sắc rõ ràng; một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: "Tôi rất mong muốn xây dựng được 1 bản quy hoạch hiệu quả nhất, phù hợp nhất, tương xứng nhất với tiềm năng của tỉnh Thái Nguyên, để có thể phát huy hết tiềm năng, lợi thế và cơ hội, đưa ra những đột phá và bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển khu vực Trung du miền núi phía Bắc thì tỉnh Thái Nguyên được đưa vào là 1 trong những trung tâm, cực tăng trưởng của khu vực".

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quy hoạch được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đảm bảo tính thực tiễn, khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Dũng, nguyên Phó viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay: "Trong điều kiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thực hiện mà chưa có quy hoạch quốc gia hoặc quy hoạch vùng thì đây là sự cố gắng rất lớn của tỉnh, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng".

Thạc sĩ Nguyễn Đức Hùng, Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: "So với các tỉnh mà chúng tôi được tham gia đánh giá, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên chi tiết, ngắn gọn, cụ thể, súc tích nhưng rất đồng bộ, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu. Tôi cho rằng không chỉ tốt mà còn khả thi và thực tiễn. Đây là một phương án quy hoạch rất cần thiết".

Thống nhất cao về nội dung quy hoạch, trong thời gian tới, các chuyên gia phản biện đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cân nhắc, bổ sung, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, phát triển đô thị, Quy hoạch logistic, để đảm bảo quy hoạch phải đáp ứng được chiến lược phát triển, mới mang lại giá trị cao nhất cho vùng và khát vọng bứt phá, vươn lên của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: "Mục tiêu phát triển phải xác định rõ hơn về vai trò, vị trí và vị thế của tỉnh trong vùng, một là vùng sẽ đóng góp gì cho tỉnh để phát triển. Với tư cách là trung tâm, là cực tăng trưởng của vùng, tỉnh đóng góp ngược trở lại như thế nào với vùng, vai trò của tỉnh như thế nào, cần nói rõ hơn trong mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Các đồng chí rà soát, bổ sung, làm rõ hơn. Xin chúc mừng Thái Nguyên đã được Hội đồng thông qua và chúc Thái Nguyên sẽ có một bước phát triển đột phá hơn nữa, mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả vùng và cho nền kinh tế đất nước".

Với sự thống nhất cao, đây là địa phương thứ 7 trong cả nước hoàn thành quy hoạch và được hội đồng thẩm định thông qua với số phiếu tán thành kỷ lục. Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị tỉnh tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa Hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện Hồ sơ để cơ quan thường trực sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý III năm 2022./.