Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật (TS 26/10)
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, đa số đại biểu tán thành với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra, cho rằng công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt nhiều chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. Tuy nhiên, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với tình hình trên thực tế, nhất là vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực tài nguyên môi trường, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về chức vụ, tham nhũng.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cũng khẳng định, lợi dụng dịch bệnh Covid 19, có trường hợp cán bộ trong chính cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh lại có hành vi vi phạm pháp luật khi mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. Kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy có tình trạng nâng khống giá thiết bị y tế lên gấp nhiều lần giữa lúc đại dịch đang bùng phát rất mạnh.

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 2/11, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc tại Nhà Quốc hội với các nội dung quan trọng khác./