Tăng cường phục hồi, phát hiện, điều trị bệnh lao
Điểm cầu Thái Nguyên

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó công cuộc phòng chống và đẩy lùi bệnh Lao cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là những khó khăn về nhân lực y tế điều trị lao, do hầu hết các địa phương trên cả nước đều huy động các bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tham gia điều trị COVID-19. Với những khó khăn đang gặp phải, Chủ đề ngày thế giới phòng chống lao của Việt Nam năm nay là: "Giảm thiểu tác động của COVID-19 - Tập trung nguồn lực - Tăng cường phát hiện bệnh lao", trong đó nhấn mạnh các giải pháp tăng cường, phục hồi phát hiện điều trị lao cũng như các can thiệp cần triển khai, nhằm đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030./.