Nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu trước các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân trong tỉnh đang theo dõi kỳ họp qua sóng THTT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vui mừng, phấn khởi thông báo những thành tựu của tỉnh trong một năm nhiều khó khăn, thử thách. Kết quả đó thể hiện qua những con số ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, GRDP bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công… đều vượt kế hoạch.

Các chỉ tiêu về thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngoài; thành tựu từ công cuộc chuyển đổi số, chương trình xây dựng NTM… đã tạo nên những đóng góp quan trọng để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết XX của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Để đạt được những kết quả nêu trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đặc biệt là sự vào cuộc của người dân và sự đồng lòng nhất trí của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, tôi xin được ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn tới từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động từ thành phố Thái Nguyên đến vùng xa xôi ở Định Hóa, Võ nhai".

Khẳng định tính chất quan trọng của kỳ họp cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục. Trong đó, xác định những nội dung cần thực hiện ngay trong năm 2023 và chặng đường tiếp theo của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025:

Nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

"Cần phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trên các lĩnh vực, đồng thời trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình thực hiện thực tiễn của tỉnh thì nghiên cứu thảo luận và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng trọng tâm và khâu đột phá, phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế cũng như là khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Cũng mong muốn các đồng chí nghiên cứu, quan tâm xem có thể ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tôi cũng rất mong muốn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên, liên tục giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều hơn nữa. Giám sát để chia sẻ, để phát hiện sớm, phòng ngừa tham nhũng, nếu để đến khi xuất hiện tham nhũng rồi phải thi hành những biện pháp hành chính, rồi kỷ luật Đảng thì rất là nặng nề".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết kỳ họp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn theo thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Ngay sau kỳ họp, cần kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

* Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình bày một số thông báo, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, như: Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021; việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết, kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Khóa XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021.

Trong các báo cáo được trình bày tại nghị trường, đáng chú ý có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là những nội dung đã được tỉnh quan tâm thời gian qua và đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên cần tiếp tục được đầu tư để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Tỷ lệ của chúng ta là trên 90% là đồng bào gọi là đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn còn khoảng gần 6.000 người cần hỗ trợ, cho nên nghị quyết này đưa ra sẽ góp phần thực hiện được công bằng xã hội và đồng bào mù chữ và tái mù chữ sẽ được tiếp cận nền văn hóa và hoàn thành nhiệm vụ phá mù chữ của tỉnh".

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung thường kỳ về phát triển kinh tế - xã hội và giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của một số dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực thực hiện trên thực tế và xem xét ban hành các chế độ, chính sách, mức chi đặc thù nhằm góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân, như: Mức chi hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và học sinh năng khiếu thể dục thể thao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết về ý nghĩa của việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với phát triển thể thao thành tích cao: "UBND tỉnh đã trình HĐND nâng mức hỗ trợ dinh dưỡng cho các học sinh năng khiếu thể dục thể thao hệ tập trung, hệ bán tập trung cũng như là đội tuyển năng khiếu TDTT cấp huyện. Bên cạnh đó cũng quan tâm thêm cả vấn đề thể thao quần chúng cũng như là thể thao khuyết tật, để tăng thêm mức hỗ trợ, để khuyến khích, động viên các em, các cháu hăng say luyện tập, đạt thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới".

Trong đầu giờ phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung được trình tại kỳ họp.