Nâng cao năng lực sản xuất rau an toàn chứng nhận Vietgap
Hội nghị đánh giá Chương trình nâng cao năng lực sản xuất rau an toàn được chứng nhậnVietGAP

Chương trình được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 11/2022 trên diện tích 7ha tại một số vùng trồng rau trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, các hộ được cấp giống, thuốc bảo vệ thực vật, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật, cấp tem điện tử xác thực nguồn gốc hàng hóa.

Qua quá trình thực hiện chương trình cho thấy cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, sản lượng đạt theo dự kiến. Bên cạnh đó, người dân đã thay đổi nhận thức về áp dụng khoa học tiên tiến, công nghệ cao, vào sản xuất. Đặc biệt về việc sản xuất an toàn và liên kết sản xuất.