Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được chú trọng và đạt kết quả tích cực; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV và nhiều hoạt động lớn; hoàn thành toàn diện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong năm có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2021, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh xác định 11 nhiệm vụ, 7 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu 95% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả trong hoạt động Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; đặc biệt là công tác tham mưu cho tỉnh; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị góp phần vào thành tích chung của tỉnh. Đối với các nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng bộ khối cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, tiên phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng./

.