Nâng cao chất lượng đào tạo lao động khối Nông, Lâm, Thủy sản
Ra mắt Câu lạc bộ Khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

Việc thành lập CLB sẽ các trường thành viên trong câu lạc bộ phát huy thế mạnh và lợi thế, tìm kiếm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; cùng nhau chia sẻ thông tin, hợp tác triển khai thực hiện; quảng bá, giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào thực tiễn sản xuất; các trường trao đổi giáo viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đề xuất, kiến nghị với các cơ quan trung ương có liên quan về các cơ chế, chính sách hỗ trợ khối ngành…

Cũng tại hội nghị, đại biểu các trường đã tọa đàm về vấn đề đào tạo, sử dụng lao động Khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở lĩnh vực này.