Lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên 5 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh
Tại đại hội đã có 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố tặng Giấy khen

Trong giai đoạn (2019-2024), lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời bám sát nhiệm vụ đơn vị và đạt được nhiều kết quả. Trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Tại đại hội đã có 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố tặng Giấy khen.