Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội khóa III
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào TDTT của tỉnh, đặc biệt là phong trào võ thuật. Đến nay toàn tỉnh có hàng nghìn người tham gia tập luyện các môn võ khác nhau như: Võ Thuật cổ truyền, Vovinam, Taekwondo. Trong 7 năm vừa qua, Liên đoàn phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 1.400 lượt huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài; cử gần 100 người tham gia các lớp tập huấn, thi đẳng cấp về huấn luyện và trọng tài cấp quốc gia; gần 14.000 lượt võ sinh các bộ môn được Liên đoàn tổ chức thi nâng cấp đai. Các thành viên Liên đoàn cũng đã chủ động tập huấn, cử vận động viên tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh, toàn quốc và khu vực. Liên đoàn cũng đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động võ thuật, qua đó khích lệ, khai thác được sức sống tự thân của phong trào.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Liên đoàn tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào tập luyện võ thuật trên toàn tỉnh. Phấn đấu 1 năm tổ chức thi đấu cấp tỉnh từ 4 đến 6 môn; tham gia từ 5 đến 10 giải võ thuật khu vực và toàn quốc; cử từ 15 đến 20 trọng tài, huấn luyện viên tham gia tập huấn cấp quốc gia; vận động tài trợ gây quỹ hoạt động từ 100 đến 200 triệu đồng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 15 đồng chí.