Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các doanh nghiệp
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty CP Xi măng La Hiên.

Đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Xi măng La Hiên, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn và Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các doanh nghiệp đề xuất về việc hỗ trợ trong quy hoạch, mở rộng diện tích khai thác mỏ; đầu tư dây chuyền tái chế tro xỉ; hỗ trợ phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao sản lượng, doanh thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023. Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí giao các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình thủ tục./.