Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Tổ Thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và đại diện Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện.

Trong quý I/2024, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ theo đúng định hướng của các cơ quan cấp trên; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai sự thật về tình hình địa phương, không để ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động các trang, nhóm mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 về các sự kiện chính trị, những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cán bộ, đảng viên cần kiên định về lập trường, tư tưởng; thực hiện đúng những điều đảng viên không được làm, cảnh giác khi tiếp cận với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn lan tỏa những thông tin tích cực với quan điểm “lấy xây để chống” trên các loại hình báo chí; tuyên truyền về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024; các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí PGS. TS Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao đổi 2 chuyên đề: Những kinh nghiệm lựa chọn chủ đề tác phẩm và kỹ năng viết bài báo, tạp chí khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và một số lưu ý cơ bản về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.