Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định đối với 01 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%). HĐND cấp tỉnh bầu được trên 3.700 đại biểu; có 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện; gần 240.000 đại biểu HĐND cấp xã được bầu. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 95,19%. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức.

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Quốc hội cũng đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo chương trình tại Kỳ họp thứ nhất, cùng với bầu các chức danh lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025) và một số nội dung quan trọng khác. Đây là những nội dung hết sức quan trọng tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đề ra.

Chia sẻ bên lề phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với Quốc hội trong kỳ họp lần này. Đồng chí nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng và kỳ vọng chắc chắn rằng, các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước cử tri. Đối với những vấn đề nhiệm kỳ trước vẫn còn trăn trở, thông qua những phiên chất vấn, tôi tin rằng với trách nhiệm, trình độ, kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội sẽ tiếp nối và giám sát hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri"./.