Kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn TP Phổ Yên
Đoàn đi kiểm tra tiến độ 7 Dự án trọng điểm trên địa bàn TP Phổ Yên

Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ các dự án: Sân GOLF Glory (thuộc xã Thành Công); Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2; Khu Đô thị Yên Bình; Dự án Trụ sở làm việc Khối Các cơ quan thành phố; Nhà hát Thành phố và Dự án Công viên 2/9 chuẩn bị khởi công. Đây là các dự án có quy mô lớn, tính chất, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội toàn diện của vùng trung du miền núi Bắc Bộ, tỉnh Thái Nguyên cũng như Thành phố Phổ Yên.

Đánh giá chung, đối với các Dự án đang thi công cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo TP Phổ Yên yêu cầu các ngành chuyên môn của Thành phố, các địa phương liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ, khoa học, bài bản để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đảm bảo về chất lượng và tiến độ như đã cam kết.