Kiểm tra hoạt động nhập khẩu, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Đoàn đã kiểm tra tại 7 doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi và các cơ sở kinh doanh lẻ

Nhằm bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, từ ngày 13-15/9, thực hiện Thông tư số 43 ngày 31/12/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến", từ ngày 01/7/2021, các thiết bị không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật (như máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G) không được nhập khẩu, sản xuất trong nước; các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 01/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước.

Để quản lý tình hình trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thành lập các đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trên địa bàn tỉnh. Trong đợt 1 từ ngày 13 đến 15/9, đoàn đã kiểm tra tại 7 doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi và các cơ sở kinh doanh lẻ. Về cơ bản, các tổ chức, cá nhân đều thực hiện đúng quy định pháp luật, các sản phẩm được bày bán trên cửa hàng đã thực hiện gắn dấu hợp quy, có giấy chứng nhận chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Hoạt động kiểm tra sẽ được chia thành 3 đợt, kết thúc vào ngày 15/11/2023./.