Lãnh đạo TP Thái Nguyên kiểm tra tại Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực và khu vực tổ chức Tết trồng cây

Công trường thi công cầu Huống Thượng thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.

Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Quản lý Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố khẩn trương xây dựng báo cáo tiến độ dự án; trong đó, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; kế hoạch thi công và dự kiến hoàn thành từng hạng mục dự án; chuẩn bị đầy đủ sơ đồ, bản vẽ tổng thể dự án.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp thực hiện tốt việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị đầy đủ số lượng cây và các vật dụng cần thiết phục vụ việc trồng cây; huy động các lực lượng tham gia phục vụ và đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ./.