Khó thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới
Định Hóa là địa phương có diện tích chè đứng thứ 4 của tỉnh

Với hơn 2.530 ha chè, Định Hóa là địa phương có diện tích chè đứng thứ 4 của tỉnh. Thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân đã quan tâm đến việc liên kết trong sản xuất, chế biến chè từ mô hình hợp tác xã kiểu mới, qua đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất chế biến các sản phẩm chè an toàn. Tuy nhiên, diện tích chè được sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap và hữu cơ chiếm tỷ lệ nhỏ, việc mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ còn hạn chế, nhất là vấn đề phát triển sản phẩm chè theo tiêu chuẩn OCOP.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Hợp tác xã trà Bình Yên, xã Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi rất mong muốn được tham gia các lớp tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo của hợp tác xã và mong muốn được hỗ trợ đầu tư để mở rộng quy mô của HTX."

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Hợp tác xã nông sản Phú Đạt, Định Hoá, Thái Nguyên chia sẻ: "So với các HTX trên địa bàn tỉnh thì HTX của Định Hoá chưa có điều kiện phát triển bằng do vị trí, điều kiện kinh tế. Tư duy làm an kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế."

Khó thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới
Huyện Định Hóa mới có gần 40 hợp tác xã, đa số các HTX còn gặp nhiều khó khăn từ việc thành lập đến quá trình xây dựng, phát triển

Đến nay, huyện Định Hóa mới có gần 40 hợp tác xã, đa số các HTX còn gặp nhiều khó khăn từ việc thành lập đến quá trình xây dựng, phát triển do khoảng cách chênh lệch về xây dựng NTM giữa các vùng, miền còn khá lớn; xuất phát điểm của một số địa phương còn thấp; điều kiện tự nhiên, KT-XH không thuận lợi, dân cư phân tán, sản xuất chủ yếu là thuần nông; đời sống, thu nhập, trình độ văn hóa, kỹ thuật của người dân còn thấp, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa chưa về đích NTM.

Ông Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu XD NTM vào năm 2023 thì việc nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân là ưu tiên hàng đầu. Do vây, cấp Uỷ, chính quyền các cấp tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và tiêu chí tổ chức sản xuất trong chương trình XD NTM."

Để Định Hoá thực hiện đúng tiến độ Đề án XD huyện đạt chuẩn NTM năm 2023, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi người dân, rất cần sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể.