Trong những ngày cuối năm, không khí làm việc tại KBNN Thái Nguyên đang hết sức khẩn trương; tất cả cán bộ, công chức Kho bạc đang nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Để đảm bảo đúng tiến độ công việc được giao, các bộ phận của KBNN Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thanh toán cho các đơn vị và khách hàng nhanh gọn, đầy đủ, đúng quy định. Hiện nay, KBNN Thái Nguyên đang phục vụ trên 2.000 đơn vị với gần 13.000 tài khoản giao dịch. Tính đến hết ngày 23/12, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 8.823 tỷ đồng.

kho bac nha nuoc thai nguyen no luc hoan thanh nhiem vu thu chi ngan sach
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Với phương châm hoạt động “Lịch sự trong giao tiếp, ân cần trong giao dịch, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”,trong thời gian qua, các cán bộ công chức làm công tác kho quỹ, kiểm ngân luôn thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong quá trình thu chi tiền mặt; liêm khiết, trung thực trả lại cho khách hàng trên 2,4 tỷ đồng . Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN đã từ chối nhiều khoản chi không đủ điều kiện thanh toán, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.... Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, KBNN Thái Nguyên đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý và đặc biệt trong năm 2016, đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017 và những năm tiếp theo, toàn hệ thống KBNN Thái Nguyên sẽ tích cực ứng dụng công nghệ tin học và triển khai các chương trình trong hoạt động nghiệp vụ. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, chi, quản lý Ngân sách Nhà nước và các hoạt động khác do ngành, địa phương giao; cùng với cả hệ thống KBNN phấn đấu hoàn thành Chiến lước phát triển KBNN trước năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống KBNN và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.