Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách về ứng dụng và phát triển công nghệ cao
Toàn cảnh buổi làm việc

Thái Nguyên hiện có trên 7.000 doanh nghiệp. Trong đó có 3 doanh nghiệp công nghệ cao; 1 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hiện tỷ trọng giá trị sản xuất của sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 92% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn thấp./.