[Infographics] Một số quy định mới về kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông từ 15/9