Sáng 25/5, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khai mạc trọng thể Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới – Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương làm trưởng đoàn.

hoi thao ly luan lan thu 13 giua dang cong san viet nam va trung quoc
Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc, ông Võ Văn Thưởng đã nêu rõ nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, đề cao và phát huy vai trò to lớn của báo chí, truyền thông trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

hoi thao ly luan lan thu 13 giua dang cong san viet nam va trung quoc
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo

Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như một giá trị quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quan tâm, tạo điều kiện để báo chí phát triển, đóng góp ngày càng hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của quần chúng nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

Tăng cường trách nhiệm chính trị - xã hội, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan và người làm báo để đảm bảo tính công tâm, trung thực, khách quan, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố đồng thuận xã hội trên cơ sở các giá trị tiến bộ, nhân văn, vì lợi ích của nhân dân và toàn xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong tình hình xu thế toàn cầu hóa, dân chủ hóa, và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và các mạng xã hội hiện nay, việc đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông là một yêu cầu khách quan và nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển, ổn định trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn của ông Lưu Kỳ Bảo trình bày quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác lãnh đạo báo chí, truyền thông trong tình hình mới, nhất là từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.

Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng đối với báo chí, truyền thông một cách sáng tạo, khoa học nhằm chủ động thông tin, định hướng dư luận và xây dựng các giá trị đúng đắn, tích cực trong xã hội, kịp thời đấu tranh chống lại các thông tin, quan điểm sai trái.

Ông Lưu Kỳ Bảo cũng đi sâu chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông và định hướng dư luận trong thời gian qua.

Hai vị Trưởng đoàn của Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của hội thảo lần này trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của mỗi Đảng trong công tác báo chí, truyền thông và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp.

hoi thao ly luan lan thu 13 giua dang cong san viet nam va trung quoc
Ông Võ Văn Thưởng và ông Lưu Kỳ Bảo

Trước đó, chiều 24/5, ông Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với ông Lưu Kỳ Bảo; hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về quan hệ Việt – Trung và đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo, Tuyên truyền Trung ương của hai Đảng trong thời gian tới.

hoi thao ly luan lan thu 13 giua dang cong san viet nam va trung quoc
Hai đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm

Chiều tối ngày 25/5, ông Võ Văn Thưởng có cuộc hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Tạ Phục Chiêm.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo (25 và 26/5), các đại biểu hai bên sẽ tiếp tục đi sâu thảo luận, trao đổi về các vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác báo chí và truyền thông của hai Đảng hiện nay./.