Hội thảo khoa học bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập III (2001-2020)
Toàn cảnh hội thảo.

Tiếp theo các cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Tập 1 (1930-1965); Tập 2 (1965-2000), thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên quyết định tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Tập 3 (2001-2020). Cuốn sách gồm 2 chương, trình bày quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 20 năm đầu thế kỉ XXI; phản ánh khách quan, trung thực sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2001-2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nêu bật những thành tựu, ưu điểm cần phát huy và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; phân tích rõ những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng bộ.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị, đóng góp vào bối cảnh lịch sử; nội dung các sự kiện chính trị; những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ trong giai đoạn 2001-2020 và bố cục, hình thức của cuốn sách,…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Biên soạn cuốn sách nhấn mạnh cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Tập 3 (2001-2020) là cuốn tài liệu giáo dục lịch sử, truyền thống, bài học kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là tài liệu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; đồng thời, phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lòng tự hảo và quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Đồng chí đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu triệt để các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện cuốn sách. Dự kiến, cuốn sách sẽ được xuất bản trong năm nay, đúng vào dịp kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng, huyện Đại Từ.