Hội Nông dân tỉnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã đóng góp được trên 10.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình dân sinh

Những tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều hiệu quả tích cực như: giúp đỡ 270 ngày công cho 229 gia đình hội viên, nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chủ động phối hợp tổ chức 267 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 14.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với các đơn vị cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cho hội viên, nông dân đầu tư sản xuất, các cấp hội đóng góp được trên 10.000 ngày công lao động, hiến trên 12.000m2 đất để xây dựng các công trình dân sinh; làm mới, sửa chữa hơn 28km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 1,7km kênh mương nội đồng.