hoi nghi truc tuyen trien khai nghi quyet 19201 chinh phu doi voi linh vuc thue
Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: Hoài Thanh

Nghị quyết số 19-2017 đưa ra 250 chỉ tiêu liên quan đến môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và chính quyền điện tử. Các chỉ tiêu này được phân định theo các nhiệm vụ và cơ quan thực thi. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế đối với doanh nghiệp. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, mục tiêu đặt ra đối với ngành Tài chính là đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 03 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm theo đánh giá của Ngân hàng thế giới từ 167 lên 82. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu đến hết 2017, các dịch vụ công của Bộ Tài chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3-4.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính lĩnh vực thuế giai đoạn 2014-2016 và chương trình hành động của Tổng cục Thuế. Thảo luận, đưa ra những ý kiến đóng góp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 đối với lĩnh vực thuế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành; tiếp tục rà soát để đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính. Nghiên cứu, những tồn tại trong báo cáo của ngân hàng thế giới; phòng thương mại công nghiệp Việt Nam về đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục duy trì, thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, nộp thuế trước bạ điện tử...