Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 45 công đoàn cơ sở trực thuộc, 44 công đoàn cơ sở thành viên với trên 3.100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được triển khai tại từng đơn vị, tác động tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Trong năm đã có 140 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

hoi nghi tong ket hoat dong cong doan nam 2016
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị (Ảnh: Trịnh Sơn)

Tại Hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh đã công nhận 39/45 công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh" đã quyết định công nhận 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu 2 năm (2015 - 2016).